Saturday, June 6, 2015

In Greek Debt Puzzle, the Game Theorists Have It • by The New York Times


This is an article in English from the New York Times dated June 4, 2015.


***Aποσπάσματα και στα Ελληνικά***

~

Ο υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα, Γιάνης Βαρουφάκης, είναι ένας θεωρητικός παιχνιδιών.  Προφανώς, όλα αυτά, τουλάχιστον για τον Βαρουφάκη, πρόκειται για ένα μεγάλο...ΠΑΙΧΝΊΔΙ.Ο υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα, Γιάνης Βαρουφάκης, είναι ένας θεωρητικός παιχνιδιών. Ο ίδιος λέει ότι αισθάνεται "το βάρος του ελληνικού λαού να στηρίζεται στους ώμους μου."


~


That Yanis Varoufakis, the rakish Greek finance minister, would meet with senior European officials wearing a leather motorcycle jacket and open-collar shirt would probably have fascinated John F. Nash Jr., the Nobel prize -winning mathematician, game theorist and Princeton professor who was thrown from a taxi and killed last month.

Το ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο ακόλαστος Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν μοτοσικλέτας και με πουκάμισο με γιακά ανοιχτό, πιθανότατα να συνάρπασε το μαθηματικό, που κέρδιε βραβείο Νόμπελ, και θεωρητικόν παιχνιδιών και πρώην καθηγητή του Πρίνστον, κ. John F. Nash Jr., ο οποίος, τον περασμένο μήνα, ρίχθηκε απο ταξί και βρήκε ακαρηαίο θάνατο.

Is Mr. Varoufakis really a radical, or simply acting like one to increase Greece’s negotiating leverage — what game theorists mean when they say it can be rational to behave irrationally?

Είναι πραγματικά ο κ Βαρουφάκης ένας ριζοσπαστικός, ή απλά προσποιείται για να αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύς της Ελλάδας; Δηλ. μήπως κάνει αυτό που λένε οι θεωρητικοί παιχνιδιών ότι μπορεί να θεωρείται λογικό κάτι όταν ο άνθρωπος που το κάνει συμπεριφέρεται με τρόπο παράλγο;


Mr. Varoufakis is himself a noted game theorist, co-author of the textbook “Game Theory: a Critical Introduction” and a longtime admirer of Dr. Nash. The two met in Athens in June 2000 after Dr. Nash delivered a lecture on money. After learning of Dr. Nash’s death, Mr. Varoufakis wrote on Twitter: “Reading your work was inspirational. Meeting you, and spending time together, was an unearned bonus, Farewell John Nash Jr.”

Ο κ Βαρουφάκης είναι ο ίδιος ένας φημισμένος θεωρητικός παιχνιδιών, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Η Θεωρία Παιγνίων: Μια Κρίσιμη Εισαγωγή (“Game Theory: a Critical Introduction”) και ένας μακροπρόθεσμος θαυμαστής του Δρ Nash. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2000 αφού ο Δρ Nash είχε δόσει μια διάλεξη για τα χρήματα. Όταν άκουσε για το θάνατο του Δρ Nash, ο κ Βαρουφάκης έγραψε στο Twitter: «Διαβάζοντας την εργασία σου ήταν έμνευση για μένα. Το γεγονός που σε γνώρισα και ξόδεψε κάποιο χρόνο μαζί σου, ήταν για μένα σαν μια μη δεδουλευμένη μπόνους. Αντίο John Nash Jr.»
The intense and hard-fought negotiations between Greece and its creditors, which have roiled global financial markets for months and appear to be nearing a climax, are the sort of high-stakes game that fascinated Dr. Nash, who won the Nobel in economic science, and lend themselves to the analysis he pioneered. On Thursday, markets were rattled when Greece deferred a payment to the International Monetary Fund as it continued to seek a new debt deal.

Οι έντονες και σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές της, που έχουν ταρακουνήσει τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές για το μήνα και φαίνονται να πλησιάζουν στο αποκορύφωμά τους, είναι το είδος των παιχνιδιών high-stakes (υψηλών κυνδύνων) που είχαν μαγέψει τον Δρ Nash, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες, και προσφέθηκαν για την ανάλυση στην οποία είχε πρωτοστατήσει. Την Πέμπτη, οι αγορές είχαν διαταραχθεί όταν η Ελλάδα ανέβαλε μια πληρωμή για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς εξακολουθούσε να επιδιώξει μια νέα συμφωνία χρέους.

“It’s exactly the kind of game that Nash had in mind,” said Sylvia Nasar, author of the definitive Nash biography “A Beautiful Mind,” which was the basis for the Academy Award-winning movie. “There are more than two players. They have common as well as opposing interests. Not making a deal leaves everybody worse off.”

"Είναι ακριβώς το είδος του παιχνιδιού που είχε κατά νου ο Nash», δήλωσε ο Σύλβια Nasar, συγγραφέας της οριστικής βιογραφίας του Nash "A Beautiful Mind", το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία "A Beautiful Mind" («Ένας Υπέροχος Άνθρωπος», απο το 2001). "Υπάρχουν περισσότεροι από δύο παίκτες. Έχουν κοινά, καθώς και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Το να μην κάνουμε μια συμφωνία αφήνει τους πάντες σε μια χειρότερη θέση απ᾽ό,τι ηταν πριν".

Unfortunately for the financial markets and the future of the European Union, that’s no guarantee that Greece and its creditors will reach a deal that averts the doomsday scenario — a debt default by Greece that could cause it to lose its membership in Europe’s currency union and set off another crisis.

Δυστυχώς για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν εγγυάται ότι η Ελλάδα και οι πιστωτές της θα καταλήξουν σε συμφωνία που να αποτρέπει το σενάριο της Ημέρα της Κρίσεως - μια αθέτηση χρέους από πλευρας της Ελλάδας που θα μπορούσε να την προκαλέσει να χάσει τη συμμετοχή της στη νομισματική ένωση της Ευρώπης και να πυροδοτήσει μια άλλη κρίση γενικότερα για όλη την Ευρώπη.Read more here:

http://www.nytimes.com/2015/06/05/business/in-greek-debt-puzzle-the-game-theorists-have-it.html?_r=0

No comments: